PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

JEŠTĚŘI SI PŘIPRAVUJÍ POZICE PRO DALŠÍ INTENZIVNÍ MASIVNÍ OVLÁDÁNÍ LIDÍ !!!

Česká národní genografická databáze byla spuštěna
Už i Češi si budou moci přezkoumat, jestli je s někým nepojí příbuzenské pouto.

3.3.2008

Genetická laboratoř Genomac dnes po více než půlročním odkladu otevírá databázi DNA profilů českých a moravských mužských linií. Databáze zahrnuje anonymní kódy DNA profilů, které laboratoř shromáždila se souhlasem od zájemců, u kterých povedla tzv. GenoGraf DNA test původu.

S pomocí databáze na adrese www.genograf.cz budou moci lidé vzájemně své DNA profily porovnat a tím si ověřit společný původ či společného prapředka. Práce s databází spočívá ve vyhledání shod DNA profilu indikující společného biologického předka s možností kontaktu mezi jejich nositeli.

„Každý uživatel vystupuje v databázi zcela anonymně a záleží pouze na něm samotném, zda někomu jinému s potvrzenou shodou v DNA profilu, své kontaktní údaje poskytne,“ vysvětluje Marek Minárik. Databáze je přístupná všem stávajícím i budoucím zákazníkům laboratoře Genomac. O vložení do databáze však mohou současněji požádat i lidé, kteří si nechali svůj DNA původ vyšetřit v jiné, např. zahraniční laboratoři.

V databázi je již 2000 profilů

Vedoucí projektu Jan Zástěra k tomu dodává: „Existuje například početná skupina genealogů, kteří si v minulosti nechali svůj původ vyšetřit v rámci tzv. Genografického projektu organizovaného v USA časopisem National Geographic. Jelikož v tomto projektu byly vzorky zpracovávány renomovanou laboratoří, výsledkům plně důvěřujeme a proto je můžeme na žádost zadavatele bez obav vložit do naší databáze.“

Databáze je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je postavena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na zachování bezpečnosti osobních údajů. V současném době je v ní již přes 2000 profilů. Přístup však může získat až 4 tisíce existujících zákazníků a jejich počet každý měsíc roste.

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu