PSEUDOTVŮRCI VELICE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

Většina Čechů má strach z budoucnosti


9.1.2007

S pesimismem a obavami vyhlíží do budoucnosti 66 procent Čechů. Vyplývá to z prosincového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Nejvíce se lidé obávají o své zdraví a o zaměstnání, ale také o své blízké. Naopak 34 procenta respondentů si v průzkumu žádné obavy nepřipouštěla.

PRAHA - Svou vlastní situaci přitom lidé vnímali většinou optimističtěji než osud české společnosti nebo celého lidstva. Zatímco v prvním případě převládají optimisté, budoucnost lidstva vidí většina lidí skepticky.

Na otázku, zda mají respondenti z něčeho obavy, odpovídali kladně především lidé s horší životní úrovní, lidé starší 45 let, ženy a voliči KSČM. Žádné obavy si naopak nepřipouštěli zejména lidé ve věku 15 - 29 let, svobodní, studenti a příznivci ODS.

Shodných 27 procent respondentů vyjádřilo obavy o své zdraví a o svou práci. Strach o své blízké přiznalo 11 procent lidí. O udržení životní úrovně se obává také 11 procent dotázaných, zatímco 10 procent občanů má strach o své bezpečí v souvislosti s rostoucí kriminalitou.

Z čeho mají lidé obavy (v %, odpovídalo 730 lidí)
ztráta zaměstnání
27
nemoc
27
obavy o rodinu a blízké
11
sníľení ľivotní úrovně, chudoba
11
kriminalita
10
domácí politický vývoj
9
zdraľování
8
terorismus
7
malý důchod
6
válka
3
přírodní katastrofy
3
korupce
3
studium
3
přistěhovalci
2
zhorąování ľivotního prostředí
2
stáří
2
jiná odpověď
26
bez odpovědi
32
zdroj: CVVM

 

7000 stran textů a 5000 obrázků o Vesmírných lidech Sil Světla najdete zde:

vesmirni-lide.cz vesmirnilide.cz andele-svetla.cz andelesvetla.cz
universe-people.cz anjeli-neba.sk anjeli-svetla.sk universe-people.com
cosmic-people.com angels-light.org angels-heaven.org ashtar-sheran.org
himmels-engel.de angeles-luz.es angely-sveta.ru anges-lumiere.fr
angelo-luce.it anioly-nieba.pl feny-angyalai.hu anjos-ceu.eu
angeli-raja.eu